MASZ PRAWO ZAREKLAMOWANIA RZECZY WADLIWEJ

 

Możesz skorzystać:

1. z gwarancji producenta (o ile taka została udzielona i nie minął okres gwarancyjny) lub

2. z rękojmi (jeżeli towar ma wadę).

 

Jeśli chcesz dokonać zwrotu - odstąpić od Umowy zapoznaj się z informacjami dostępnymi TUTAJ

Formularz reklamacyjny możesz pobrać TUTAJ

 

GWARANCJA PRODUCENTA

Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Wybierając ten sposób reklamacji pamiętaj, że to właśnie gwarant rozpatruje reklamację, a nie sklep internetowy hapini.pl 
Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów (gwarantów). Dokładne adresy punktów serwisowych znajdziesz na kartach gwarancyjnych lub instrukcji dołączanych do produktów lub na stronach internetowych producentów.

 

RĘKOJMIA

Reklamację produktu z tytułu rękojmi możesz zgłosić, jeżeli przed upływem 2 lat od dnia otrzymania produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Przyjmiemy i rozpatrzymy reklamację w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Potrzebujemy do tego produktu, który chcesz zareklamować, wypełnionego formularza reklamacyjnego oraz dowodu zakupu towaru w sklepie hapini.pl np. fakturę. Prosimy też o określenie oczekiwań: naprawa, wymiana na produkt wolny od wad, zwrot środków.

 

GDZIE ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

Aby zgłosić reklamację, prosimy Państwa o poinformowanie nas tj. HAPINI Sp. z o. o., ul. Sienkiewicza 12, 78-100 Kołobrzeg, adres e-mail: sklep@hapini.pl numer telefonu: 693 00 00 20, o swojej decyzji zgłoszenia reklamacji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

Reklamowany produkt możesz przynieść do naszej Placówki lub wysłać na adres:

Sklep Hapini.pl
ul. Sienkiewicza 12
78-100 Kołobrzeg
tel. 693000020

z dopiskiem „REKLAMACJA

 

ROZPATRZENIE REKLAMACJI 
Dla każdej pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, zgodnie z Twoim wyborem naprawiamy towar, wymieniamy na towar wolny od wadu lub zwrócimy środki, chyba, że naprawa lub wymiana na nowy będą niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów (np. jeśli nakład zakupionego przez Ciebie towaru zostanie wyczerpany). W takim przypadku masz prawo odstąpić od umowy.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
Uprzejmie informujemy, że Klient może skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Polub nas na facebooku